Продажа недвижимости - Добра Вода, Черногория - 226 предложений

Предложения

Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 25 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
260m2
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 25 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 391
Площадь:
64m2
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 30 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 200
Площадь:
25m2, 1 комната
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 35 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 538
Площадь:
65m2, 2 комнаты
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 36 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 692
Площадь:
52m2
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 40 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 5 714
Площадь:
800m2
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 45 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 173
Площадь:
0m2
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 45 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 125
Площадь:
40m2, 1 комната
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 45 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 216
Площадь:
37m2, 1 комната
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 46 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 575
Площадь:
80m2, 4 комнаты
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 50 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 042
Площадь:
48m2, 2 комнаты
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 50 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
0m2, 1 комната
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 55 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 000
Площадь:
55m2, 1 комната
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 59 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 476
Площадь:
124m2, 4 комнаты
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 60 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
1784m2
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 60 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 938
Площадь:
64m2, 1 комната
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 60 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 488
Площадь:
123m2, 5 комнат
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 63 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 658
Площадь:
38m2
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 65 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 182
Площадь:
55m2, 1 комната
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 65 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 204
Площадь:
54m2, 1 комната
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 67 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 705
Площадь:
95m2, 5 комнат
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 67 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 558
Площадь:
120m2
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 70 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 769
Площадь:
91m2, 3 комнаты
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 70 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 228
Площадь:
57m2
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 70 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
0m2, 1 комната
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 70 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
0m2
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 75 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 750
Площадь:
100m2, 2 комнаты
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 75 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 500
Площадь:
150m2, 6 комнат
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 75 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
740m2
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 75 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
320m2
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 80 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 920
Площадь:
87m2, 3 комнаты
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 80 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 755
Площадь:
106m2, 4 комнаты
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
House (villa) in Dobra Voda, Montenegro
€ 80 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 615
Площадь:
130m2, 4 комнаты
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 80 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
320m2
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 80 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
660m2
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 82 600
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 400
Площадь:
59m2, 1 комната
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
Apartment in Dobra Voda, Montenegro
€ 83 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 1 660
Площадь:
50m2, 1 комната
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
Commercial real estate in Dobra Voda, Montenegro
€ 85 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Цена за 1 кв.м
€ 262
Площадь:
324m2
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 85 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
500m2
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
Land plot in Dobra Voda, Montenegro
€ 85 000
Продажа
Черногория
Добра Вода
Площадь:
320m2